Mapa i pravila parka


Verujući da ćemo Vas dodatno obradovati, od nedavno smo postojećim stazama dodali dve nove atrakcije, tako da sada imate na raspolaganju 6 staza, koje sigurno zadovoljavaju vaše želje i izbore. Tu je i školski poligon za edukaciju, a u parku Vas očekuju licencirani instruktori, koji će Vam pomoći oko uputstava sa opremom, poligonom i upoznavanjem samog parka. Vama ostaje da uživate…

  • Minimalna visina tela sa ispruženim rukama iznad glave ne sme biti manja od 130cm
  • Jedna odrasla osoba može pratiti maksimalno 3 deteta
  • Deca mlađa od 16 godina mogu boraviti u parku samo uz prisustvo odrasle osobe

Zašto treba da posetite „AVANTURA PARK“?


  • Deca, ali i stariji imaju mogućnost da provore svoje fizičke sposobnosti, koordinaciju pokreta, kao izdržljivost i snalaženje u savladavanju prepreka.
  • Deca mogu da budu u prirodi više sati i da se dobro zabave
  • Jer je ovo mogućnost da se deca dodatno upoznaju između sebe i da ostvare nove kontakte tako što će imati mogućnost da pomognu jedni drugima pre i posle svake savladane prepreke
  • Sigurno neće koristiti mobilne uređaje ili razne druge tehničke uređaje nego će se igrati i dobro zabaviti na način koji smo već odavno zaboravili

Ovo je još jedan odličan razlog da posetite Zlatibor i proverite svoje fizičke sposobnosti kao i da uživate sami, u paru ili porodično.