AVANTURA PARK CENOVNIK
POJEDINCI
Deca do 7 godina (1. nivo) 600.00 RSD
Deca do 14 godina (2. 3. i 4. nivo) 1.200.00 RSD
Đaci i studenti (3. 4. 5. i 6. nivo) 1.400.00 RSD
Odrasli (3. 4. 5. i 6. nivo) 1.700.00 RSD
Zip line (stariji od 7 godina) 800.00 RSD
PORODICE
2 odrasla + 1 dete 3.800.00 RSD
2 odrasla + 2 deteta 4.200.00 RSD
GRUPE (više od 25 ljudi)
Deca do 7 godina 450.00 RSD
Deca do 14 godina 900.00 RSD
Đaci i studenti 1050.00 RSD
Odrasli 1.250.00 RSD
Zip line (stariji od 7 godina) 600.00 RSD
GRUPE (više od 60 ljudi) cena po dogovoru
Menu